Malé vodní
elektrárny

Co se skrývá za vodními toky povodí Ohře? S webovou aplikací MVE se snadno dostanete k údajům o všech elektrárnách v oblasti, včetně aktuálního průtoku a hladiny vody.

Malé vodní<br>elektrárny

Záznamy o vodě z


46 čidel


napříc celým povodím řeky Ohře

Sběr dat

Čidla umístěná v turbínách malých vodních elektráren dodávají do aplikace data ohledně aktuální hladiny v nadjezí a podjezí, společně s průtokem vody, který turbínou prochází. Dalšími informace o průtoku a hladině vody se získavají z měrných profilů pomocí API zpřístupněném podnikem Povodí Ohře.


Malé vodní<br>elektrárny

I malé elektrárny
dokážou velké věci

Zadavatel

Ústecký kraj

Cíl projektu

Aplikace byla vytvořena za účelem monitorovacího systému malých vodních elektráren společně s možností zobrazování historických dat.

Data a jejich analýza napomáhá rozpoznat riziko zvednutí hladiny a zaplavení přilehlých oblastí, ale i obecný monitoring toku řeky a jak je s vodou v rámci MVE nakládáno.

Stručně o projektu

Webová aplikace MVE obsahuje veřejnou část, která obsahuje všechny malé vodní elektrárny v oblasti, jejich měrný profil a umístění na mapě. Tyto elektrárny jsou rozlišovány a rozděleny na aktivní, mimo provoz a bez dat. U každého profilu je zobrazen aktuální průtok s hladinou. Po přihlášení lze získat přístup k neveřejným datům jednotlivých MVE pro vybrané období. Dashboard obsahuje grafy průtoku přes turbíny, hladiny v nadjezí a porovnání průtoku přes jez s měřením POh.

Logo sponzorováno evropskou unii
logo: https://www.kr-ustecky.cz/
logo: https://www.poh.cz/