Povodňový systém Ústeckého kraje

Vítejte v Povodňovém systému ÚK, webové aplikaci, která poskytuje přehled o pohybu hladiny řek v reálném čase a slouží jako varovný systém pro města a obce ležící v záplavových oblastech vodních toků.

Povodňový systém Ústeckého kraje

Záznamy z více než


70 čidel


na vodních tocích Ústeckého kraje

Sběr dat

Každá informace, zaslaná do databáze Povodňového systému přináší data o výšce hladiny toku, vlhkosti ovzduší a teplotě. Ve vyjímečných případech i informace o množství srážek.

Data z vodních toků jsou odesílána společností SolidusTech, ale díky nové technologii LoRa jsme přešli na přímé zasílání dat, což zaručí ještě rychlejší a spolehlivější přenos informací.

Povodňový systém Ústeckého kraje

Lepší vrabec v hrsti,
než voda ve sklepě

Zadavatel

Ústecký kraj

Cíl projektu

Systém nejenže poskytuje užitečné a nejaktuálnější informace o stavu vodních toků pro širokou veřejnost, ale také slouží jako varovný systém pro starosty a zaměstnance městské správy ve všech obcích, kde jsou umístěna čidla. Díky Povodňovému systému budete mít vždy přehled o situaci a budete připraveni na případné riziko povodně. Navíc, veškeré varovné zprávy o zvedání hladiny vody jsou automaticky posílány na krizový štáb Ústeckého kraje, což zaručuje rychlou reakci v případě nouze.

Stručně o projektu

Webová aplikace Povodňového systému Ústeckého kraje nabízí jednoduchý a přehledný způsob, jak sledovat pohyb hladiny řek v Ústeckém kraji pomocí interaktivní mapy s čidly a jejich aktuálními hodnotami. Detailní informace a grafy pro každé čidlo jsou samozřejmostí. Systém Node-Red pak automaticky sleduje příchozí data a v případě nárůstu vodní hladiny zasílá varovné SMS a emaily všem potřebným kontaktům, abyste byli v případě nouze vždy připraveni.

logo: https://www.kr-ustecky.cz/