Ovzduší
Bílina

Ovzduší a vše, co ho ovlivňuje, je nyní přehledně na jednom místě. Aplikace Ovzduší Bílina monitoruje stav okolního vzduchu, počasí, větru a mnoho dalšího.

Ovzduší<br>Bílina

Živelná data přehledně, jednoduše a na


jednom místě


Sběr dat

Aplikace získává data z aktuálně tří senzorů stavu ovzduší v městě Bílina, které měří množství prachových částic ve vzduchu. Spolu s těmito daty měří i množstvím oxidu dusičitého, teplotu, vlhkost, tlak, srážky, rychlost a směr větru. To vše doplňují data z OpenWeatherMap pracující s aktuálním počasím.


Ovzduší<br>Bílina

Nádech...
Výdech...

Zadavatel

Město Bílina

Cíl projektu

Cílem webové aplikace Ovzduší Bílina je sledovat koncentraci prachových částic v městě spolu s informacemi o počasí a tyto data následně využívat pro rozvojové studie a projekty zabývající se zlepšením životní úrovně ve městě.

Stručně o projektu

Webová aplikace nabízí základní přehled stavu ovzduší na 3 místech ve městě Bílina. Senzory měří aktuální teplotu, vlhkost, tlak, srážky, rychlost a směr větru, prachové částice a oxid dusičitý. Aplikace obsahuje aktuální stav těchto veličin a průběh aktuálních nebo hodinových průměrů v daném čase a za daného počasí ve městě.

logo: https://www.kr-ustecky.cz/
logo: https://www.bilina.cz/